LEVAIN

Är på gång i den vedeldade stenugnen på Rute.