ORDNINGEN ÄR ÅTERSTÄLLD

Nu är Chris tillbaka vid stenugnen efter några veckors semester i Canada. Snart åker han till Rute och jobbar där hela sommaren.