ÖVERBLIVET BRÖD

Vi är glada över vårt samarbete med svenska kyrkan och Convictus som kan ta hand om överblivet bröd och i sin tur ge det till behövande härbärgen och jourverksamheter. Ett sunt och fint kretslopp tycker vi!